Organizacja Roku Szkolnego 2013 / 2014

 

 • 2 wrzesienia                   – 8:00 Msza Św. , 17:30 rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO
 • WRZESIEŃ                    – zebrania organizacyjne z Rodzicami
 • 14 października              – Święto Edukacji i Ślubowanie klas I
 • 1-3 listopada                   – Święto Wszystkich Świętych – dni wolne
 • 11 listopada                    – Święto Niepodległości – dzień wolny
 • 22 listopada                    – koncert niepodległościowy
 • 16-20 grudnia                 – egzaminy techniczne
 • Grudzień                         – koncert kolęd, audycje klasowe
 • Do 20 grudnia pisemne informacje o zagrożeniach
 • 23 grudnia- 6 stycznia     – przerwa świąteczna
 • Do 11 stycznia informacje o zagrożeniach
 • 20-24 stycznia                – egzaminy i przesłuchania semestralne
 • 3-16 lutego                      – ferie zimowe
 • Marzec                            – zebrania z Rodzicami
 • 17-22 kwietnia                 – przerwa świąteczna
 • 1-4 maja                          – przerwa świąteczna
 • Kwiecień- maj                 – audycje klasowe
 • Maj                                   – zebrania z Rodzicami
 • Do 30 maja pisemne informacje o zagrożeniach
 • Maj- czerwiec                 – egzaminy końcoworoczne
 • 20 czerwca                     – dzień wolny
 • 26 czerwca                     – dzień wolny od zajęć edukacyjnych– egzaminy wstępne, uzupełnianie dokumentacji, próby do koncertu końcoworocznego
 • 27 czerwca                      –  zakończenie roku szkolnego
 • 30 czerwca -31 sierpnia   – przerwa wakacyjna

Instrumenty z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Do szkoły muzycznej dotarły pianina, zestaw perkusyjny, kontrabasy, klarnet, flet i ksylofon. Już od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Muzycznej w Mikluszowicach będą mogli korzystać z nowych instrumentów, które pozwolą na lepszy rozwój muzycznej wrażliwości. Instrumenty zostały zakupione dzięki dotacji, jaką uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za kwotę 35 294,00 zł zakupiliśmy nowe instrumenty, które będą służyć coraz liczniejszemu gronu uczniów Szkoły Muzycznej. Dofinansowanie z programu Rozwój Infrastruktury Kultury wyniosło 85%. Pozostałą kwotę zapewniła gmina Drwinia