Koncert charytatywny w Bibliotece w Bochni

20 listopada o godz.18 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Wiktora w Bochni odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Fundacji Auxilium.
Na koncercie wystąpią uczniowie naszej szkoły.
Po koncercie będzie można nabyć płyty ufundowane przez pana Krzysztofa Nieboraka
na rzecz fundacji.

Pan Krzysztof Nieborak prosi nauczycieli naszej szkoły o wytypowanie uczniów
na koncert do 4 listopada 2015 r.
W auli biblioteki jest dostępny fortepian.

Uczniowie grający na koncercie proszeni są o napisanie wiersza lub krótkiego opowiadania na temat własnego instrumentu.

Uwaga uczniowie z Mikluszowic!

UCZNIOWIE KLAS IV/ C6 z Mikluszowic- PODRĘCZNIKI

Uczniowie klasy czwartej cyklu sześcioletniego proszeni są o przyniesienie na pierwsze zajęcia audycji muzycznych z p.Agnieszką Pamułą (10 września 2015 r.),
kwoty 34 zł na zakup podręcznika.

Uwaga uczniowie z Nowego Brzeska!

SPOTKANIE  ORGANIZACYJNE Z NAUCZYCIELEM TEORII,
P. AGNIESZKĄ PAMUŁĄ, DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. JULIUSZA ŁUCIUKA

oddział w Nowym Brzesku
ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA 2015 R. W PIĄTEK

CYKL SZEŚCIOLETNI GODZ. 16:00*
CYKL CZTEROLETNI GODZ: 17:00*

* numer sali w której odbędzie się spotkanie, będzie podany w dniu zebrania
na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Nowym Brzesku

Uwaga fleciści z Mikluszowic i Nowego Brzeska!

Spotkanie organizacyjne klasy fletu p.Aleksandry Skoczek-Zapały
odbędzie się w piątek 4 września 2015 r.:

w Mikluszowicach o godz. 16.30
w Nowym Brzesku o godz. 18.30

Proszę o przybycie na zebranie rodziców lub opiekunów z uczniami
i o przyniesienie pełnych rozkładów zajęć ze szkół powszechnych oraz
harmonogramu obowiązkowych zajęć teoretycznych w Szkole Muzycznej.
Proszę zapoznać się przed zebraniem, do której grupy zostało przydzielone
Państwa dziecko.