Nabór na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie mikluszowice.art.pl

w górnej zakładce nauka i na samym dole nabór. 

WIOSENNY KONKURS NA MINIATURĘ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. J. ŁUCIUKA W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN II WIOSENNEGO KONKURSU NA MINIATURĘ
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. J. ŁUCIUKA W MIKLUSZOWICACH

16 maja 2018 roku

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Juliusza Łuciuka Mikluszowicach ogłasza II Wiosenny Konkurs na Miniaturę,
który odbędzie się w budynku szkoły dnia 16 maja 2018 roku na scenie koło sali fortepianowej. Godzina konkursu wraz z harmonogramem zostanie podana najpóźniej do 7 maja 2018.

 • CELE KONKURSU

Szkoła organizuje Konkurs, aby zachęcić uczniów do prezentacji swoich umiejętności instrumentalnych, przygotować ich do konkursów pozaszkolnych oraz stworzyć możliwość wspólnego muzykowania i wymiany doświadczeń zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Konkurs ma stworzyć okazję do promowania muzyki różnych kompozytorów oraz zachęcić uczestników do pogłębiania swoich umiejętności poprzez współzawodnictwo.

 • ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest otwarty dla każdego ucznia szkoły zgłoszonego przez pedagoga instrumentu głównego w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel poprzez wpis na listę dostępną w pokoju nauczycielskim, w którym należy czytelnie uwzględnić imię i nazwisko uczestnika, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, wykonywany program wraz z kompozytorem, oraz szacowany czas trwania występu.

 • PROGRAM I UCZESTNICTWO

Podczas jednoetapowych przesłuchań konkursowych należy wykonać utwór dowolny (kompozycję oryginalną lub opracowanie) solo, z towarzyszeniem fortepianu lub w zespole kameralnym. Program należy wykonać z pamięci (za wyjątkiem zespołów kameralnych u których dopuszcza sie wykonanie z nut).

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – uczestnicy klas I-III cyklu 6 letniego oraz I-II cyklu 4 letniego

Grupa II – uczestnicy klas IV-VI cyklu 6 letniego oraz III-IV cyklu 4 letniego

Grupa III – zespoły kameralne

Występ każdej grupy zakończony będzie przerwą przeznaczona na obrady jury.

Uczestnicy poszczególnych grup wystąpią w kolejności alfabetycznej.

 • JURY I KRYTERIA OCENY

W jury Konkursu zasiądą:

p. dyr Magdalena Siudyszewska-Dumicz – przewodniczący

p. mgr Ewa Wojsław-Bober

p. mgr Jakub Sztencel

Decyzje jury będą ostateczne i niepodważalne.

Komisja oceniać będzie m.in :

 • technikę (intonację, umiejętności gry na instrumencie),

 • dobór repertuaru i interpretację kompozycji,

 • ogólny wyraz artystyczny,

 • współpracę z akompaniatorem (jeśli utwór będzie wykonywany
  z towarzyszeniem fortepianu),

 • współpracę zespołową ( w przypadku zespołów kameralnych)

 • umiejętność zachowania się na scenie,

 • kontakt z publicznością.

 • WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

Konkurs zakończony będzie ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów, nagród oraz Koncertem Laureatów o czym decyduje jury.

W przypadku bardzo dużej liczby uczestników wyniki mogą zostać podane najpózniej do dnia następnego.

Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych i akompaniatorów.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz pozyskanych sponsorów.

Poza nagrodami głównymi komisja może przyznać wyróżnienia.

 • PUBLICZNOŚĆ I REJESTROWANIE PRZESŁUCHAŃ

Konkurs jest otwarty dla publiczności. Aby zapewnić uczestnikom atmosferę skupienia i ciszę podczas występów, może być rejestrowany wyłącznie
przez organizatora.