Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. 
zajęcia w Szkole Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach odbywać się będą w formie zdalnej.


W celu ustalenia formy przeprowadzania zajęć zdalnych należy kontaktować się z nauczycielem przedmiotu.