Komunikat w sprawie funkcjonowania szkół i placówek artystycznych w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 27 lutego 2022 r.

od 31.01.2022 r. do 27.02.2022 r. – zajęcia teoretycznie wyłącznie zdalnie.

od 31.01.2022 r. do 27.02.2022 r.- zajęcia z instrumentu głównego – o formie prowadzenia zajęć decyduje nauczyciel z porozumieniem z rodzicem / prawnym opiekunem.


Z informacji uzyskanych przez Centrum Edukacji Artystycznej wynika iż nowe Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół i placówek artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.