Wycieczka do Warszawy

Zbiórka wszystkich uczniów przed szkołą w Mikluszowicach 29.11.2022 r. we wtorek o godz. 6:00. Proszę nie przyjeżdżać wcześniej, proszę czekać w autach u rodziców/ prawnych opiekunów na zakończenie działań policji, sprawdzającej stan autokaru. Bardzo prosimy uczniów o zabranie podbitych legitymacji szkolnych, a dorosłych o dowody tożsamości. Żaden uczeń nie może pojechać bez zgody rodzica. Prosimy koniecznie dostarczyć brakujące zgody kierownikowi wycieczki.

Z PRZYCZYN OBIEKTYWNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ABY AUTOKAR PODJECHAŁ POD INNE ODDZIAŁY SZKOŁY. Wycieczka do Warszawy zaczyna się i kończy w Mikluszowicach. Jest to spowodowane ograniczonym czasem kierowcy, działaniami policji i ustaloną trasą w karcie wycieczki.

Informacja

Zajęcia z p. Renatą Kamodą, p. Emilią Matogą, p. Aleksandrą Skoczek-Zapałą, p. Małgorzatą Górecką w dniach 29.11.-30.11.2022 ( wtorek- środa) zostają odwołane.

Informacja

Zajęcia teorii z p. Krzysztofem Klimkowskim w dniach 21-25.11.2022 r. ( poniedziałek – piątek) zostają odwołane.

Informacja

Próba uczniów SM z chóru jadących na wycieczkę do Warszawy odbędzie się 28.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17;30 w sali 115, SM w Kłaju.

Uczniowi chóru nie jadący na wycieczkę do Warszawy w tym dniu są zwolnieni z zajęć chóru z p. Renata Kamodą

Informacja

Próba ogólna chóru oraz orkiestry ( SM Mikluszowice, SM Nowe Brzesko, SM Kłaj) odbędzie się 21.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17;15 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Ostateczna próba przed koncertem 27.11.2022 r. o godz. 15;45.

Koncert w SM w Kłaju odbędzie się 27.11.2022 r. (niedziela) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju.

Informacja

Uprzejmie przypominamy, że w czwartek (17.11.2022) w szkole w Kłaju odbywają się wywiadówki. W związku z powyższym zajęcia szkoły muzycznej mogą odbywać się do godziny 17:00.

Ważne

  • w środę 09.11.2022 r. – nie odbędzie się próba do koncert patriotycznego
  • w związku z tym zajęcia w dniu 09.11.2022 z p. Renatą Kamodą będą się odbywać według ustalonego harmonogramu

  • PRÓBA GENERALNA ostateczna – w czwartek 10.11.2022 r. o godz.15;30 na sali gimnastycznej w Mikluszowicach

Informacja

W związku z Koncertem Patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości który odbędzie się 10 listopada 2022 r. o godz. 17;00 w szkole w Mikluszowicach – wszystkie zajęcia od godz. 14;30 zostają zawieszone.

Obecność uczniów obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek na koncert naszego Chóru, Orkiestry i Solistów. Orkiestrę i Chór poprowadzi pan Bogdan Tomala. Chóry przygotowali pani Renata Kamoda, pani Gabriela Pachut i pan Krzysztof Klimkowski. Orkiestry przygotowali pan Bogdan Tomala i pan Konrad Szumański.