Dzień wolny

Przypominamy iż dzień 02.05.2023 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Muzycznej I st. w Mikluszowicach

Audycja klas fletu

24 kwietnia 2023 roku w szkole w Mikluszowicach
odbyła się audycja klas fletu, Pani Jagody Pondel i Pani Aleksandry Skoczek-Zapała. Akompaniował Pan Piotr Filek i Pan Krzysztof Klimkowski.

Nabór na rok szkolny 2023/2024

Termin składania wniosków do szkoły muzycznej przedłużony do 31 maja 2023 r.


Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną jak i w sekretariatach szkoły.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

1. Wniosek o przyjęcie wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym; ( wniosek do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

2. Klauzule informacyjną

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Przesłuchania kandydatów odbędą się 12 oraz 13 czerwca 2023 r.

Wiecej informacji w zakładce nabór.

Gratulujemy sukcesu!

Uczennice Anna i Aurelia Bułat z oddziału Nowe Brzesko otrzymały wyróżnienie laureata III stopnia w przesłuchaniach konkursowych OraWiKa w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Jabłonce

Uwaga! Informacja dla oddziału Nowe Brzesko

Rodzice przywożący swoje dzieci na zajęcia do szkoły muzycznej proszeni są o NIEZASTAWIANIE i NIEPARKOWANIE przed bramą wjazdową na teren szkoły podstawowej w Nowym Brzesku. Parkować można przy Urzędzie Gminy Nowe Brzesko (na wprost szkoły) lub przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji.

Przed wjazdem, bramą wyraźnie umieszczony jest znak zakazu.