Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

  • Koncert szkolny na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22 czerwca 2023 r. – czwartek godz. 17:00 na sali widowiskowej Urzędu w Kłaju.
  • Rozdanie świadectw w piątek 23.06.2023 r. w poszczególnych oddziałach SM w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela instrumentu głównego.
  • ABSOLWENCI wszystkich oddziałów obierają świadectwa w sekretariacie w MIKLUSZOWICACH ze względu na konieczność podpisania odbioru świadectwa

Próba generalna przed koncertem zespołu instrumentalnego (orkiestry)
odbędzie się 22.06.2023 r. – czwartek o godz. 15:45 w Urzędzie Gminy w Kłaju.

Program ” Bella ciao” , „Hallelujah” , ” Piraci z Karaibów”.

Koncert końcoworoczny

Koncert na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22.06.2023 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Kłaju. wcześniej o godz. 15:00 będzie próba generalna przed koncertem dla całego chór. ( Mikluszowice, Kłaj, Nowe Brzesko)

Proszę o przyniesienie nut utworu „Banaha”, „Hallo Django” , ” Alleluja”, „Hymn Szkoły” , „Hymn Państwowy”.

Próba chóru – oddział Kłaj

Ze względu na udział chóru w koncercie końcoworocznym dodatkowa próba dla chórzystów z Kłaja odbędzie się w piątek 16.06.2023 r. w godz. 16:30 do godz. 17:30 w szkole w sali nr 115. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Proszę o przyniesienie nut utworu „Banaha”, „Hallo Django” , ” Alleluja”, „Hymn Szkoły” , „Hymn Państwowy”.

Sprawdź swoją wiedzę w konkursie!

Punktualnie o godzinie 17:00 na facebooku i stronie szkoły znajdziecie link do quizu! Na jego wykonanie będzie przeznaczone 45 min. Konieczne będzie zalogowanie się, więc przygotujcie sobie email i hasło do utworzenia konta.