Informacja !

W związku z koncertem pieśni patriotycznych w piątek 24.11.2023 r. wszystkie zajęcia, wszystkich oddziałów szkoły muzycznej zostają zawieszone od godz. 14:30.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Grobli na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Mikluszowicach o godz. 17:00 !

Informacja

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Mikluszowicach przypomina o wpłatach na komitet rodzicielki na rok szkolny 2023/2024.

Do nauczycieli teorii zostały przekazane koperty z imieniem i nazwiskiem uczniów na wpłaty.

Wpłatę można uiścić przed Koncertem Pieśni Patriotycznych w GCKiP w Grobli w dniu 24.11.2023 r. (piątek), u nauczycieli teorii lub w sekretariatach szkoły.

Informacja – próba

Próba do koncertu patriotycznego – cała orkiestra i chóry wszystkich oddziałów odbędzie się w szkole w Kłaju 20.11.2023 – poniedziałek, godz. 16:55-18:25, sala 112

wycieczka do Krakowa

W czwartek 21 września tego roku 23 uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach pojechało na wycieczkę do Krakowa. Głównym celem tego wyjazdu było uczestniczenie w wieczornym koncercie muzyki barokowej w kościele św. Katarzyny na Krakowskim Kazimierzu.
Przed koncertem było dużo czasu na inne atrakcje. Zwiedziliśmy kryptę pod kościołem i klasztorem oo. Paulinów. Jest to drugie po podziemiach wawelskich miejsce, gdzie zostali pochowani znani Polacy, zasłużeni twórcy kultury. W krypcie spoczywają m.in. kronikarz Jan Długosz, dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański, aktor Ludwik Solski, poeci Adam Asnyk i Czesław Miłosz oraz zmarły w 1937 roku kompozytor Karol Szymanowski. Zatrzymanie się przy jego grobie było okazją do wspomnienia tego wielkiego kompozytora, którego dzieła muzyczne weszły na stałe do światowego życia koncertowego. Zwiedziliśmy następnie kościół św. Katarzyny (jego gospodarzami są oo. augustianie) oraz przylegające do niego kaplice, krużganki i zakrystię. Kościół jest jednym z najpiękniejszych przykładów polskiego gotyku. W zakrystii (dawnej kaplicy św. Tomasza) zworniki sklepienia przypominają o fundatorze tego miejsca – królu Kazimierzu Wielkim. Kaplica Matki Bożej Pocieszenia to wspomnienie Papieża Jana Pawła II, który tutaj jako młody ksiądz pełnił posługę wikariusza parafialnego. W kaplicy św. Doroty wysłuchaliśmy koncertu pani Kristiny Michajliszyn, która zaśpiewała ukraińskie pieśni grając na bandurze. Bandura to bardzo popularny na Ukrainie instrument. Można się na nim uczyć grać w tamtejszych szkołach muzycznych. W wolnej chwili był czas na odpoczynek i relaks w ogromnym klasztornym ogrodzie. Podczas wieczornego koncertu, który odbył się w kościele głównym, wysłuchaliśmy muzyki barokowej w wykonaniu zespołów specjalizujących się w grze na dawnych instrumentach – Capelli Cracoviensis oraz Arte dei Suonatori. Wysłuchaliśmy m.in. Mszy g-moll Jana Sebastiana Bacha oraz muzyki napisanej przez jego syna Carla Philippa Emanuela.

Informacja – próba

Próba orkiestry i chóru przed Koncertem pieśni patriotycznych odbędzie się w czwartek 9 listopada w godzinach 17:45-19:15 w Szkole Muzycznej w Mikluszowicach

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych ( Mikluszowice, Nowe Brzesko, Kłaj ) odbędzie się 25.10.2023 r. – środa o godz. 17:00 w Szkole Muzycznej w Mikluszowicach w auli.

Próba generalna odbędzie się o godz. 16:00 -( 25.10.2023 r. – środa w Szkole Muzycznej w Mikluszowicach w auli)

Przypominamy o odświętnym – galowym ubiorze oraz o wpłatach na krawatki.