Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. JULIUSZA ŁUCIUKA W MIKLUSZOWICACH

1. 2 września 2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
2. Grudzień 2019 r. – przesłuchania śródroczne;
3. 23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna;
4. 27 stycznia 2019 r. – 9 lutego 2020 r. – ferie zimowe;
5. 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
6. Maj 2020 r. – wiosenny konkurs na miniaturę;
7. Maj 2020 r. – audycje klasowe, audycje – przesłuchania końcowe klas I/C6 i
I/C4
8. Maj 2020 r. – badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej;
9. Maj-czerwiec 2020 r. – przesłuchania i egzaminy końcowe;
10. 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
11. 27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2-3 stycznia 2020 r., 21-23 kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.