Dni wolne

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. JULIUSZA ŁUCIUKA W MIKLUSZOWICACH

1) Rozpoczęcie roku szkolnego                01.09.2021 r.

2) Zimowa przerwa świąteczna              23-31  2021 r.

3) Ferie zimowe                                       17-30 styczeń 2022 r.

4) Wiosenna przerwa świąteczna          14-19 kwietnia 2022 r.

5) Zakończenie zajęć dydaktycznych     24 czerwca 2022 r.

6) Ferie letnie                                            25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Wydarzenia:

1) Ślubowanie klas I                                   25 października 2021 r.

2) Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły    październik-listopad 2021 r.

3) Audycje klasowe                                     listopad 2121 r.

4) Przesłuchania i egzaminy                    grudzień 2021 r.

    śródroczne

5) Wigilia szkolna                                        grudzień 2021 r.

6) Konkurs z fortepianu dodatkowego   II semestr

7) Szkolny Konkurs na Miniaturę            maj 2022 r.

8) Audycje klasowe                                     maj 2022 r.

9) Egzamin z teorii                                      maj 2022 r.
klasy VI c/6 i IV c/4

10) Egzaminy promocyjne i końcowe    maj-czerwiec 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 października 2021r.    – Dzień Edukacji Narodowej 2        listopada   2021r.
1   listopada       2021r.    – Wszystkich Świętych 12      listopada   2021r.
11 listopada       2021r.    – Święto Niepodległości 2        maja          2022 r.
6   stycznia        2022r.    – Święto Trzech Króli 24-25 maja         2022 r.
3   maja             2022r.     – Święto Konstytucji 3 maja 17      czerwca     2022 r.
16 czerwca        2022r.     – Boże Ciało