Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Termin składania wniosków do szkoły muzycznej do 27 maja 2024 r.
Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną jak i w sekretariatach szkoły. 

1. WNIOSEK REKRUTACYJNY            2. Klauzula          3. Oświadczenie

Informacja dla kandydatów do pierwszej klasy

Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach

Szkoła Muzyczna I st. im Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach jest szkołą samorządową gdzie uzdolnione muzycznie dzieci mogą pobierać naukę gry na instrumentach bezpłatnie. W szkole uczymy gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie poprzecznym, klarnecie, trąbce, saksofonie i perkusji.

Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat.

Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia.

Na sześcioletni cykl nauczania przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 10.

Na czteroletni cykl nauczania przyjmowana jest młodzież w wieku od lat 8 do 16.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

1. Wniosek o przyjęcie wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym; ( wniosek do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

2. Klauzule informacyjna.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Przesłuchania kandydatów odbędą się 3 oraz 4 czerwca 2024 r.

ZAPRASZAMY !!!

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach;

 tel.        Mikluszowice  12/281- 71-23

 tel.       Nowe Brzesko 

  tel.        Kłaj     12/284-11- 76