O nas

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach
jest publiczną szkołą gminną powołaną w 2011 r.
z inicjatywy Pana Jana Pająka, Wójta Gminy Drwinia.

http://www.drwinia.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-szkoly-muzycznej-w-mikluszowicach.html

Nasza szkoła jest placówką młodą i dynamicznie rozwijającą się.
Zatrudnia starannie dobraną, dobrze wykształconą kadrę,
która tworzy zgrany i energiczny zespół.
Nasi pedagodzy są aktywnymi muzykami prowadzącymi działalność koncertową.
Wśród dwudziestu jeden naszych nauczycieli są wspaniali teoretycy, instrumentaliści, soliści, kameraliści i muzycy orkiestrowi,
którzy z wielką pasją przekazują swoim uczniom tajniki kunsztu muzyka.
Ogromna wiedza i umiejętności a także entuzjazm i pełne oddanie pracy pedagogicznej
naszych profesorów, zapewnia młodym adeptom sztuki gruntowne wykształcenie ogólnomuzyczne i umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności gry na wybranym instrumencie muzycznym.

W Roku Szkolnym 2015 / 2016
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach
rozpoczęła nauczanie w Nowym Brzesku i Grodkowicach.

http://www.drwinia.pl/aktualnosci/szkola-muzyczna-w-mikluszowicach-poszerza-obszar-swej-dzialanosci.html

http://www.spnb.pl/muzyczna.php

UWAGA !!! OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTÓW
Przypominamy o konieczności terminowego dokonywania opłat za wypożyczone instrumenty.

Termin do 10 dnia każdego miesiąca, prosimy o dokonywanie przelewu na kwotę zgodną z umową dzierżawy instrumentu.

 

– 20,00 pierwsze dziecko/ za 1 miesiąc

– 15,00 drugie dziecko/ za 1 miesiąc

Numer konta :  49 8591 0007 0250 0330 0316 0003

 

W tytule przelewu piszemy imię i nazwisko dziecka, nazwę instrumentu i za jaki okres.Brak terminowych wpłat wiąże się z rozwiązaniem umowy co skutkuje odebraniem instrumentu.

 

Misja

Patron

Pedagodzy

Rada Rodziców