Patron

patronJuliusz Łuciuk ur. 1927 r.- 2020 r. polski kompozytor

Zaliczany jest do czołówki polskich kompozytorów współczesnych. Jego twórczość ewoluowała od estetyki neoklasycznej, poprzez poszukiwania awangardowych rozwiązań obejmujących takie środki techniki kompozytorskie jak aleatoryzm, sonorystyczną regulację materiału dźwiękowego (m.in. eksploracja wnętrza fortepianu, gra bezpośrednio na strunach, wykorzystanie pałek perkusyjnych), do uproszczenia faktury i stylistyki brzmienia. Od połowy lat 70. XX wieku kompozytor zwraca się w kierunku tzw. stylistyki neotonalnej. W jego dorobku wybitne miejsce zajmują liczne dzieła o tematyce religijnej.

Studiował kompozycję w klasie Stanisława Wiechowicza i teorię w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, a także muzykologię pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia kompozytorskie kontynuował w okresie 1958-59 u Nadii Boulanger i Maxa Deutscha w Paryżu. Uczestniczył w seminariach Oliviera Messiaena, a w 1959 roku brał udział w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich w Darmstadt. Jest laureatem szeregu nagród kompozytorskich w kraju: m.in. I i II nagrody w Konkursie Dyplomantów Kompozycji (1958), II nagrody (1968) i wyróżnienia (1972) w Konkursie im. Grzegorza Fitelberga, III nagrody w Konkursie Telewizji Polskiej (1972), wyróżnienia w Konkursie Filharmonii Narodowej (1975), III nagrody w Konkursie Episkopatu Polski (1984), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1998). Medal przyznany przez Ojca Świętego Jana Pawła II ?Pro Ecclesia et Pontifice? (2001). Za granicą jest zdobywcą: Srebrnego Medalu w Vercelli (1960), nagrody Radia Niderlandzkiego w konkursie w Bilthoven (1962), wyróżnień (1971, 1973) i Grand Prix (1974) Konkursu w Monaco, II nagrody w Konkursie w Gambarogno Lago Maggiore w Szwajcarii (1982). Zostały mu także przyznane: Nagroda Premiera za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży (1976), Nagroda Miasta Krakowa (1983), Nagroda Brata Alberta za twórczość sakralną (1983), Nagroda Wojewody Krakowskiego (1992), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1995), Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy (1997), Nagroda Specjalna Ministra Kultury (2004), Medal Województwa Małopolskiego (2004).