Próba chóru – oddział Kłaj

Ze względu na udział chóru w koncercie końcoworocznym dodatkowa próba dla chórzystów z Kłaja odbędzie się w piątek 16.06.2023 r. w godz. 16:30 do godz. 17:30 w szkole w sali nr 115. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Proszę o przyniesienie nut utworu „Banaha”, „Hallo Django” , ” Alleluja”, „Hymn Szkoły” , „Hymn Państwowy”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.