Bardzo ważna informacja

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31.12.2019 r. nastąpi zmiana stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę instrumentu na kwotę 16,26 złotych netto plus 23% VAT, brutto 20 zł, drugie dziecko uczęszczające w ramach tej samej rodziny do Szkoły Muzycznej I stopnia kwota czynszu będzie wynosić 15 zł brutto.

W związku ze zmianami będzie trzeba podpisać aneks do umowy, który otrzymacie Państwo od instrumentalistów.

Numer konta pozostaje bez zmian, prosimy terminowe i poprawne wpłaty na konto.

 

49 8591 0007 0250 0330 0316 0003

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Roku Szkolnym 2018 / 2019
w Szkole Muzycznej I st.
im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach:

24 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
14-27 stycznia 2019 r. – ferie zimowe
18-23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie
oraz
15-17 kwietnia 2019 r., 29-30 kwietnia 2019 r., 2 maja
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
grudzień – przesłuchania śródroczne
maj 2019 r. – wiosenny konkurs na miniaturę, audycje klasowe, audycje – przesłuchania końcowe klas I C6 i C4, badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej
maj – czerwiec 2019 r. – egzaminy końcowe

Zapraszamy na występ

Zapraszamy serdecznie uczniów wraz z rodzicami na uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości które odbędą się 11.11.2018 r. (niedziela) w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli.

Próba o godzinie 11.00.

Występ uczniów Szkoły Muzycznej o godzinie 12.00.

Prosimy uczniów o galowy strój (obowiązkowo krawatki).

Z A P R A S Z A M Y

Ważna informacja

Zajęcia 13.11.2018 r. (wtorek) są odwołane z powodu odbywających się w tym czasie zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej w Grodkowicach.

 

Koncert w Bazylice Mariackiej

Zapraszamy na  organizowany przez Szkołę Muzyczną I st. im. J. Łuciuka w Mikluszowicach koncert który odbędzie się Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Próba odbędzie  się: o godz: 17:00

Koncert: 8. listopada 2018 r. o godz: 18:30

Uczniowie z Mikluszowic – zbiórka, budynek szkoły w Mikluszowicach  godz.15:00

Wyjazd do Krakowa godz. 15:15

Powrót pod budynek szkoły w Mikluszowicach około godz. 20:30

 

Koncert w Bazylice Mariackiej

Zapraszamy na  organizowany przez Szkołę Muzyczną I st. im. J. Łuciuka w Mikluszowicach koncert który odbędzie się Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Próba odbędzie  się: o godz: 17:00

Koncert: 8. listopada 2018 r. o godz: 18:30

Uczniowie z Grodkowic – zbiórka, budynek szkoły w Grodkowicach  godz.15:50

Wyjazd do Krakowa godz. 16:00

Powrót pod budynek szkoły w Grodkowicach około godz. 20:15