Informacja – zaproszenie !

We wtorek 18 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00 w Szkole Muzycznej w Mikluszowicach odbędzie się koncert końcoworoczny. Uczniów, rodziców i wszystkich miłośników serdecznie zapraszamy !

Informacja!

Zajęcia 7 czerwca 2019 r. w godzinach 17:00 – 19:00  w  Szkole Muzycznej w Grodkowicach z Panią Renatą Kamodą zostają odwołane.

Informacja !

Zajęcia 6 czerwca 2019 r. w godzinach 17:00 – 19:00  w  Szkole Muzycznej w Grodkowicach z Panią Gabrielą Jaskierniak zostają odwołane.

INFORMACJA

Szkolny Konkurs na Miniaturę odbędzie się 7 czerwca 2019r. o godzinie 15:30 w Szkole Muzycznej w Mikluszowicach.

Informacja!

W dniu 28.05.2019r. zajęcia z p. Agnieszką Pamułą zostają odwołane z powodu wyjazdu nauczyciela na Ogólnopolskie Warsztaty Chórmistrzowskie.

Informacja odnośnie zajęć w dniu 24.05.2019 r.

W związku z niepokojącym stanem przeciwpowodziowym w Nowym Brzesku, brakiem możliwości dotarcia uczniów i nauczycieli do Szkoły Muzycznej, w dniu jutrzejszym -  24.05.2019 r. zajęcia mogą sie NIE ODBYĆ.

Dokładne informacje czy zajęcia w Szkole Muzycznej będą się odbywać czy też nie, będą podane jutro (24.05.2019 r.) na stronie internetowej Szkoły. 

Nabór

Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach prowadzi nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2019/ 2020 r.

Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat.

Szkoła Muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach:

Instrumenty klawiszowe:
- fortepian

Instrumenty strunowe:
- skrzypce
- wiolonczela
- kontrabas
- gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:
- flet
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

-  sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 6 – 8 roku życia,
- czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 9 – 16 roku życia.

Badania przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

- sprawdzenie uzdolnień muzycznych
- sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym      instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:
- słuchu wysokościowego
- poczucia rytmu
- pamięci muzycznej

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega między innymi na:

- zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
- powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela
- zapamiętaniu i powtórzeniu głosem 2-taktowej melodii zagranej 1 raz przez nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła/smutna)
- powtórzeniu rytmu po nauczycielu

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy kandydata (dostępny w sekretariatach)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki kształcenia na  wybranym przez kandydata instrumencie w Szkole Muzycznej.
- opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o psycho-fizycznej dojrzałości  dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku kandydata, który w  danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

Kwestionariusze osobowe prosimy składać w terminie do 31 maja 2019 r. w Grodkowicach w Mikluszowicach i Nowym Brzesku w sekretariatach wybranych szkół.

Przesłuchania odbędą się w dniach :

                                         MIKLUSZOWICE   06 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 – 18:30

                                         NOWE BRZESKO 10 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 – 18:30

                                          GRODKOWICE     07 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 – 18:30

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach,

  •  tel.        Mikluszowice  12/281- 71-23
  •   tel.       N.Brzesko       12/385-21-32
  •   tel.        Grodkowice     12/284-54- 64

Zapraszamy!

Informacja!

AUDYCJA   UCZNIÓW 

Klasy  Trąbki  i  Saksofonu  

Przy fortepianie mgr. Piotr Filek

20 maja 2019 r.   Godz. 19:00 

Sala fortepianowa w Mikluszowicach.

ZAPRASZAMY!

DUET z KRAKOWA

16 maja 2019 r. w Szkole Muzycznej w Mikluszowicach wystąpił duet gitarowy z Akademii Muzycznej z Krakowie – NATALIA DAŃCZURA i PIOTR RYSIEWICZ.
KONCERT GITAROWY z prelekcją dla uczniów i LEKCJE BARDZO UDANE :)
Pomysłodawca i koordynator Krzysztof Nieborak, klasa gitary.
 61508060_2343508375974068_2451994853601443840_n 60917281_340649686639320_6481716668891398144_nExif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420 Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420