Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Muzycznej składa gratulacje i podziękowania dla:

– Uczniów za występ podczas uroczystości nadania imienia Juliusza Łuciuka
Szkole Muzycznej w Mikluszowicach w dniu 19 października 2014 r.
– Pana Grzegorza Majki i Pana Krzysztofa Klimkowskiego
za przygotowanie chóru i zespołu instrumentalnego,
– Pani Aleksandry Skoczek-Zapały, Pana Dariusza Rogowskiego, Pana Pawła Króla za przygotowanie zespołu instrumentalnego,
– Pedagogów biorących udział w koncercie:
dla Pana Marka Dumicza, Pani Pauliny Grzybek, Pani Ewy Wojsław-Bober,
Pana Dariusza Rogowskiego, Pana Bogdana Tomali, Pana Jana Krawczyka
dla Pani Anny Huszczo – prowadzenie koncertu
dla Pana Pawła Kuca, Pana Wojciecha Koguta – za pomoc techniczną

Podziękowania dla Rodziców i pracowników szkoły za zaangażowanie i pomoc, bez której nie udałoby się tak wspaniale przygotować oprawy uroczystości.

Szczególne podziękowania dla Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Lidii Kurnik, Pani Moniki Twardowskiej, Pani Magdaleny Waśniowskiej, Pani Celiny Marczyk, Pani Anny Boruty, Pani Janiny Przyborowskiej, Pani Moniki Skoczek,
Pani Anny Cabak.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy swoim działaniem przyczynili się do zorganizowania uroczystości.