Informacja – wyniki rekrutacji

W związku z przedłużonym terminem rekrutacji do Szkoły Muzycznej wyniki dotyczące przyjęcia kandydatów będą ogłoszone w czwartek 23.06.2022 r.

Informacja dostępna w sekretariacie SM.

Ważne – Próby generalne uczniów do uroczystości 10-lecia szkoły

Zbiórka 10.06.2022 r. ( piątek) sprzed szkoły w Kłaju o godz. 14:40. Autobus jedzie do Nowego Brzeska. Zbiórka uczniów z Nowego Brzeska na parkingu koło Domu Kultury w NB o godz. 15:20. Przejazd do Mikluszowic. Próba w Mikluszowicach o godz. 16;00. Przewidywany koniec próby o godz. 18;30. Autobus odwozi uczniów do Nowego Brzeska na parking koło Domu Kultury ok. godz. 19;00, następnie jedzie do Kłaja pod szkołę – planowany przyjazd ok. godz. 19;30.

W poniedziałek 13.06.2022 r. oraz wtorek 14.06.2022 r. harmonogram próby jest taki sam.

Rodzice proszeni są o podpisanie zgód na wyjazd swoich uczniów.

Informacja – zawieszenie zajęć

W związku z przesłuchaniami kandydatów do Szkoły Muzycznej, zajęcia w niżej wymienionych dniach i nauczycielami zostają zawieszone;

  1. SM w Kłaju 7.06.2022 r. (wtorek) od godz. 16;30 -z p. B.Michałek, p. R.Kamodą, p. A.Chajec, p. E.Wojsław-Bober, p. G.Mazankiem, p. M.Grzybkiem
  2. SM w Mniszowie 7.06.2022 r. ( wtorek) od godz. 16;30 – z p. G.Pachut, p. K.Streszewską, p. S.Warchocką, p. W.Kogutem
  3. SM w Mikluszowicach 8.06.2022 r. ( środa) od godz. 16;00 – z p. E.Podsiadło, M.Grzybkiem, p. K.Puścizną oraz 9.06.2022 r. ( środa) od godz. 17;00 – z p. E.Podsiadło, p. E.Wojsław-Bober, p. A.Skoczek-Zapałą, p. M.Grzybkiem

Badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach

  • 07.06.2022 r. godz. 16:30-19:00 (wtorek) – Kłaj sala nr. 115
  • 07.06.2022 r. godz. 16:30-19:00 ( wtorek) – Mniszów sala nr. 8
  • 08.06.2022 r. godz. 16:30-19:00 (środa) – Mikluszowice sala nr. 12
  • 09.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 (czwartek) – Mikluszowice sala nr. 12

Kandydaci którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne do SM będą umawiani telefonicznie na poszczególną godzinę.

Listę kandydatów przyjętych do szkoły publikuje się najpóźniej do 05.08.2022 r.

Informacje zajęcia w dniach 23.05-26.05

W dniu 23.05.2022 r. zajęcia w SM w Mikluszowicach zostają zawieszone od godz. 16:00 w związku z przygotowaniami do egzaminu ósmoklasisty.

W dniach 24.05.2022 r. oraz 25.05.2022 r. zajęcia nie odbywają się ( SM Mikluszowice, Miszów oraz Kłaj)

W dniu 26.05.2022 r. zajęcia odbywają się od godz. 13;30 – SM Mikluszowice

W dniu 26.05.2022 r. zajęcia odbywają się od godz. 13;00 – SM Mniszowie oraz Kłaju