Informacja

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Mikluszowicach przypomina o wpłatach na komitet rodzicielki na rok szkolny 2023/2024.

Do nauczycieli teorii zostały przekazane koperty z imieniem i nazwiskiem uczniów na wpłaty.

Wpłatę można uiścić przed Koncertem Pieśni Patriotycznych w GCKiP w Grobli w dniu 24.11.2023 r. (piątek), u nauczycieli teorii lub w sekretariatach szkoły.

Możliwość komentowania jest wyłączona.