Plan pracy Szkoły

Plan pracy Szkoły
2016/2017
1. audycje klasowe:  listopad – grudzień 2016, kwiecień – maj 2017
2. przesłuchania półroczne   9 – 20 styczeń 2017
    przesłuchania – egzaminy końcoworoczne od 15 maja

Koncerty:

          10 listopada – Koncert Niepodległościowy
          25 listopada – Koncert Charytatywny w Bibliotece w Bochni
          22 stycznia 2017 – Jubileusz Szkoły
           maj 2017 – szkolny konkurs na miniaturę

Możliwość komentowania jest wyłączona.