UWAGA !!! OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTÓW

Przypominamy o konieczności terminowego dokonywania opłat za wypożyczone instrumenty.

Termin do 10 dnia każdego miesiąca, prosimy o dokonywanie przelewu na kwotę zgodną z umową dzierżawy instrumentu.

– 20,00 pierwsze dziecko/ za 1 miesiąc

– 15,00 drugie dziecko/ za 1 miesiąc

Numer konta :  49 8591 0007 0250 0330 0316 0003

W tytule przelewu piszemy imię i nazwisko dziecka, nazwę instrumentu i za jaki okres.

Brak terminowych wpłat wiąże się z rozwiązaniem umowy co skutkuje odebraniem instrumentu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.